739 288 568

Eva Kryzs - fyzioterapie pro děti a miminka

Fyzioterapie pro děti a miminka

Vývoj každého dítěte je jedinečná. Existují však určité zákonitosti, kterými se vývoj zdravého dítěte řídí a podle kterých je možné rozpoznat individuální rozdíly ve vývoji a nebo odchylky od ideálního vývoje.

Proto pokud se rodičům něco nezdá, je nejlepší přijít k lékaři nebo fyzioterapeutovi na konzultaci psychomotorického vývoje.

dětská fyzioterapie

Fyzioterapie dospělých

Nabízím komplexní přístup k diagnostice a terapii funkčních poruch, bolestivých obtíží a nerovnováh (dysbalancí) v organismu.

Pozitivní ovlivnění nejenom pohybového aparátu, ale celého lidského organismu včetně psychiky.

Nabízím komplexní přístup k diagnostice a terapii funkčních poruch, bolestivých obtíží a nerovnováh (dysbalancí) v organismu.

fyzioterapie dospělých
Nabízím moderní

Fyzioterapeutické metody

  • Vojtova metoda (reflexní lokomoce)
  • NDT Bobath (neurodevelopmental treatment)
  • Synergická reflexní terapie
  • Kraniosakrální terapie
  • Manuální lymfodrenáž
fyzioterapeutické metody
Galerie
fyzioterapie pro děti
dětská fyzioterapie
fyzioterapie pro děti
galerie - fyzioterapie

Soucit a tolerance nejsou známkou slabosti, ale znamením síly.
Dalajláma