NDT Bobath (neurodevelopmental treatment)

Koncept NDT Bobath byl vytvořen Karlem Bobathem (neurologem) a jeho ženou Bertou Bobath (fyzioterapeutkou) v minulém století v Anglii.

Původně byl vytvořen pro děti s dětskou mozkovou obrnou a pacienty po cévních mozkových příhodách. V Anglii rovněž existuje Bobath centrum, kde se metoda neustále vyvíjí a inovuje dle nejnovějších výzkumů a trendů. Dnes se jedná o moderní neurovývojovou terapii vhodnou pro kojence, děti, adolescenty i dospělé.

Jedná se o globální přístup, přesně na míru pacientovi, kterým se snažíme maximálně využít plasticitu jeho nervové soustavy a celkový potenciál. Proto se mimo individuální cvičení zaměřujeme také na začlenění terapie do běžných denních činností. Velice přínosná je, pokud se zdaří, spolupráce s ostatními odborníky (logoped, psycholog, ergoterapeut atd.) NDT Bobath Basic jsem vystudovala v roce 2015 ve Francii (AMTEF Bobath) a velmi mě obohatil v mé praxi.

Pro více informací www.cabdt.cz (Česká asociace dětských Bobath terapeutů).