Vojtova metoda (reflexní lokomoce)

Metoda vyvinutá Prof. Václavem Vojtou od 50. Let minulého století.

V průběhu terapie je pacient uváděn do přesně definovaných poloh a drážděním reflexních spoušťových zón je u něho provokován pohyb. Vychází z detailní znalosti psychomotorického vývoje člověka, jehož průběh je předem dán (´naprogramován´).

Nemocí, nebo vnějšími podmínkami může být vývoj pozdržen nebo nepříznivě změněn.  Stimulací centrální nervové soustavy jsme schopni chybějící  vzory vyvolat. Tím, že cvičení opakujeme několikrát během dne, jimi postupně obohacujeme pohybové spektrum jedince. 
Vojtova metoda je vhodná pro děti i dospělé.